لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

ویترکتومی (Vitrectomy)


نوعی عمل جراحی برای درمان برخی از مشکلات شبکیه مانند خونریزی دیابتی، پارگی شبکیه و سوراخ شبکیه،جداشدگی شبکیه...می باشد. در این نوع جراحی چند برش بر روی صلبیه چشم در نواحی مشخص ایجاد شده و سپس از طریق آن ها وسایلی به داخل چشم هدایت می گردد. مهم ترین وسیله در این عمل پرب (PROBE) ویترکتومی است. با توجه به اینکه داخل چشم از ماده ایی ژله ایی شکل به نام زجاجیه یا ویتره پر شده که نمی توان آن را صرفا ساکشن کرد و یا کشید، نوک این پرب به نحوی طراحی شده که عمل بریدن و کشیدن را به صورت همزمان انجام می دهد. بدین معنی که قسمتی از زجاجیه را برش می دهد و سپس همان  قسمت یاتکه را میکشد. پس از برداشتن ژل زجاجیه نوعی مایع مخصوص جایگزین آن می شود. گاهی در پایان عمل گاز یا روغن سیلیکون جایگزین ژل زجاجیه می شوند که گاز خود به خود جذب می شودولی روغن باید بعدا خارج شود. (معمولا طی 6 ماه الی 1 سال بعد). 


نکته: در صورت لزوم طی عمل ویترکتومی ترمیم پارگی شبکیه و لیزر داخلی (اندولیزر) شبکیه هم انجام می شود.