لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

بازکردن مجرای اشکی با عمل DCR


مجرای اشکی محل تخلیه اشک تولید شده توسط غده اشکی در چشم است. این مجرا اشک را از چشم به داخل بینی تخلیه می کند. از آن جا که اشک به طور کامل تخلیه نمی شود، عفونت کیسه اشکی می تواند آغاز شود. انسداد مجرای اشکی که در بزرگسالان روی می دهد به علل مختلف و در محل های مختلفی در طول این مجرا اتفاق می افتد. 
در بزرگسالان انسداد مجرای اشکی به علت سنگ های مجرای اشکی، تومورهای بینی و سینوس،سینوزیت ها و اغلب به صورت خود به خودی اتفاق می افتد. علت این بیماری به طور دقیق شناخته نشده است.


درمان انسداد مجرای اشکی در بزرگسالان به صورت غالب با جراحی DCR می باشد.این جراحی به دو روش خارجی( اکسترنال )که با برش از روی دیواره بینی انجام می شود و کیسه اشکی مجددا مورد بازسازی قرار می گیرد.
روش دیگری که برای انجام جراحی DCR مورد استفاده قرار می گیرد روش اندوسکوپیک می باشد که در این روش پوست روی دیواره ی بینی  به برش نیاز نداشته و تمامی مراحل ( بازسازی کیسه اشکی  و برداشتن دیواره استخوانی و مخاط بینی) از طریق داخل بینی انجام می شود.

نکته: موفقیت روش اکسترنال از اندوسکوپیک بیشتر است. ولی از نظر زیبایی ( عدم وجود زخم) روش اندوسکوپیک ارجح می باشد.