لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

درمان کدورت سطح قرنیه


کدورت سطح قرنیه

قرنیه لایه شفاف جلوی چشم است که سطح قدامی چشم را می پوشاند. تصویر دنیای بیرون از طریق نور عبوری از قرنیه بر روی شبکیه تشکیل می شود، و توسط عصب بینایی به مغز ارسال می گردد. برای ثبت وضوح تصاویر در شبکیه، نیاز است قرنیه از شفافیت کافی برخوردار باشد. اگر قرنیه چشم به هر دلیلی دچار کدورت یا زخم شده باشد، انتقال نور و وضوح تصاویر با مشکل مواجه می شود و منجر به اختلال در دستگاه بینایی فرد می شود.

 مهم: یکی از شایع ترین دلایل ایجاد کدورت درسطح قرنیه ضربه (تروما) می باشد.

در ضربه های با قدرت کم، مانند برخورد جسم خارجی به چشم عمدتا لایه ی بیرونی قرنیه آسیب دیده که معمولا طی سه الی پنج روز با درمان هایی مانند استفاده از لنز تماسی و یا پانسمان فشاری و همچنین مصرف داروهای موضعی تحت نظر چشم پزشک بهبود می یابد و پس از دو الی سه هفته کدورتی دیده نخواهد شد.  این درمان ها می تواند میزان بینایی فرد را بهبود بخشد.
اما در ضربه های با قدرت بیشترکه لایه های عمقی تر قرنیه را درگیر می کند، پس از بهبود زخم، بافت ترمیمی کدر رنگ دائمی باقی می ماند که منجر به تاری دید بیمار  می گردد. 


• بیماری های مادرزادی ( مانند عفونت های رحمی)
• بیماری های عفونی ( مانند تراخم)
• ضربه (خراشیدگی سطح قرنیه)
• دیستروفی قرنیه (تجمع مواد خاصی در قرنیه)

• لیزر ( برداشتن بخشی از ضخامت قرنیه)
• پیوند قرنیه ( تعویض کل و یا یک لایه از قرنیه)
• چشم پزشک با مطالعه عکس های بیمار، ضخامتی از قرنیه را متناسب با عمق ضایعه تعیین نموده و در صورت امکان از لیزر استفاده می کند.
• ولی اگر ضایعه قرنیه عمیق باشد و درمان به وسیله لیزر امکان پذیر نباشد در اینصورت از روش های دیگری مانند پیوند قرنیه استفاده می گردد.

نکته:  چشم پزشک پس از معاینه دقیق بیمار از مناسب ترین روش درمانی استفاده می کند.