لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

نیستاگموس


به حرکات رفت و برگشتی و سریع و غیر ارادی چشم ها در جهات مختلف ( چپ)، (راست)، بالا و پایین و یا به صورت چرخشی نیستاگموس گفته می شود.

این اختلال عمدتا در افرادی ایجاد می شود که در دریافت بینایی از شبکیه تا مغز دچار مشکل می باشند. یا به عبارتی دیگر به دلیل اینکه چشم نمی تواند تصاویر را خوب ببیند و هدف را به خوبی تشخیص دهد، دچار نیستاگموس می شود. همچنین بیماری های سیستم عصبی نیز می توانند مولد نیستاگموس باشند.


مشکلات عصبی، عضلانی: ( یا در بدو تولد و یا در زمان کودکی)

اختلالات چشمی که منجر به کاهش دید شدید می شود. مانند بیماران آلبینیسم( زالی )، که به علت کمبود رنگدانه دچار کاهش شدید دید هستند.

مشکلات گوش میانی

آب مروارید مادرزادی

سکته

ام اس

ضربه به چشم( تروما)

این بیماری درمان قطعی و دارویی ندارد.  اما در برخی از افراد طی دوران کودکی  همراه با رشد کودک، خود به خود کاهش می یابد.

بیماری های همراه مانند: ضعف چشم، تنبلی چشم، انحراف چشم، باید تحت نظر چشم پزشک کنترل گردد.کنترل این موارد می تواند به کاهش نیستاگموس کمک کنند.

برای موارد لرزش چشم  شدید و یا همراه با کج گرفتن سر بر اساس شرایط بیمار و صلاح چشم پزشک جراحی توصیه می گردد.