لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

مگس پران و جرقه (Floaters and Flashes)


 

مگس پران ذرات کوچک غبار مانند و یا خاکستری و مبهمی است که به صورت یک سایه تیره در بینایی برخی افراد به وجود می آید. که با وجود پلک زدن همچنان در جلوی چشمها قرار دارند. دلایل ایجاد آن گاهی می توانند بینایی چشم را به خطر بیندازند. مگس پران  بیشتر موارد در اثر افزایش سن و تغییرات سنی در مایع زجاجیه ایجاد می شود.

 


افزایش سن

عوارض ناشی از برخی از بیماری ها ( مانند رتینوپاتی)

ضربه به چشم

عوارض ناشی از برخی از عمل های جراحی چشمی

التهابات چشمی(مانند یوییت)

پارگی شبکیه و یا خونریزی داخل چشم

 

 

مشاهده مگس پران و یا لکه های شناور در میدان بینایی

مشاهده مگس پران با خیره شدن به سطح روشن( مانند دیوار سفید)

مشاهده مگس پرانی که ساکن شده و حرکت نمی کند و از دید فرد خارج می شود

 

دلایل زمینه ایی مگس پران مانند خونریزی چشم ناشی از دیابت و یا التهابات چشمی معمولا قابل درمان می باشد.

نکته: بیشتر مگس پران های چشمی در صورتی که به دید فرد آسیب نرساند نیاز به درمان ندارند.

 

در صورت مشاهده موارد زیر باید هر چه سریعتر به چشم پزشک مراجعه فرمایید:

در صورت مشاهده ی جرقه و یا نورهایی مانند رعدو برق (مگس پران همراه با جرقه)

در صورت مشاهده ی تعداد زیادی مگس پران

در صورت مشاهده ناگهانی مگس پران جدید

در صورت ایجاد تاری ناگهانی دید در یک و یا هر دوچشم