لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

بررسی سیستم اشکی


ساختار لایه اشکی چشم از سه بخش به نام های موکوس، آب و چربی تشکیل شده است. کیفیت دید ارتباط مستقیمی با عملکرد صحیح سیستم اشکی دارد زیرا در صورت کاهش مقدار یا کیفیت اشک، فرد دچار مشکلاتی نظیر سوزش، خشکی چشم و احساس وجود جسم خارجی شده و در نهایت در مراحل پیشرفته منجر به ایجاد بیماری های قرنیه همانند کدورت قرنیه و  همچنین عفونت های چشمی  می گردد.
برای تحقیق در مورد کاهش مقدار اشک از تست هایی استفاده می شود که معروفترین و پرکاربرد ترین آنها تست شیرمر می باشد.

نحوه انجام تست شیرمر (Schirmer testing) 
برای انجام این تست، یک کاغذ نازک و  مندرج در پلک پایینی چشم قرار می گیرد. 


نکته: در دو حالت با قطره بی حسی و بدون قطره بی حسی انجام می گردد.

بعد از خارج کردن این کاغذ از چشم، طولی از آن که مرطوب شده است اندازه گیری می شود و با یک میزان استاندارد مقایسه می گردد. 

نکته: چشم پزشک بر اساس نتایج تست شیرمر در مورد نوع درمان خشکی چشم تصمیم گیری می کند.