لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

هایفما


به خونریزی داخل اتاق قدامی چشم هایفما گفته می شود


 

تروما( ضربه شدید به چشم)

بیماری های زمینه ایی مانند فشار خون و دیابت

استفاده از برخی از داروها( مانند وارفارین)

به دنبال برخی اعمال جراحی داخل چشمی

بیماری های چشمی

 

شایع ترین و یکی از اصلی ترین علت هایفما تروما( ضربه شدید به چشم) می باشد. که به وفور در کلینیک ها و بیمارستان ها دیده می شود و چشم پزشکان آشنایی کامل با روش درمان و پیگیری آن دارند.

   نکته : هایفما ناشی از تروما( ضربه شدید به چشم) معمولا به راحتی درمان شده و معمولا عوارض خاصی به جا نمی گذارد.

افزایش فشار داخل چشمی

تغییرات بافت قرنیه که می تواند در صورت عدم درمان صحیح و یا تاخیر در درمان منجر به اثرات دائمی گردد.

 

به غیر از علل تروماتیک( ضربه شدید به چشم) درمان هایفما معمولا شامل درمان علت زمینه ایی می باشد. مثل هایفما در بیماران دیابتی که نیازمند درمان عوارض چشمی ناشی از دیابت هستند