لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

لیزر درمانیشستشوی لنز در بیماران عمل شده آب مروارید بعد از چند ماه یا چند سال  که عدسی چشم دچار کدورت و تاری دید می شود توسط چشم پزشک انجام می شود و با کمک لیزر این مشکل را رفع می نماید. در برخی از بیماران که لنز داخل چشمی به دنبال عمل آب مروارید گذاشته اند، کدورت هایی بر روی لنزبه علت واکنش های التهابی تشکیل می شود. این کدورت که در اصطلاح عامه غبار روی لنز گفته می شود و به وسیله لیزر یاگ به راحتی زدوده می گردد.

نوعی لیزر شبکیه که برای درمان عوارض ناشی از دیابت و همچنین درمان خونریزی های مرکز شبکیه استفاده می شود.

( لیزر کل شبکیه ) نوعی لیزر برای درمان  بیمارانی که  دچار خونریزی های خارج از مرکز شبکیه هستند، همچنین جهت پیشگیری از خونریزی های بعدی( عموما ناشی از دیابت) استفاده می شود.

نوعی لیزر که برای ترمیم سوراخ شدگی و یا همان پارگی شبکیه به کار می رود.

این نوع لیزر برای کاهش فشار داخل چشم در بیمارانی که مشکل آب سیاه(گلوکوم) دارند استفاده می شود.
نکته: از این لیزر جهت پیشگیری از آب سیاه(گلوکوم) از نوع آب سیاه با زاویه بسته و بیمارانی که دارای ریسک آب سیاه هستند ، نیز استفاده می شود.

نوعی لیزر شبکیه است که در درمان بیمارانی که مشکلات خونریزی در مرکز بینایی شبکیه دارند، استفاده می شود. برای انجام PDT نیاز به تزریق داروی خاص(ویزوداین) از طریق ورید(معمولا دست) می باشد این دارو باعث می گردد که لیزر تنها در محل های دارای خونریزی عمل نماید و آسیبی به اعصاب مهم چشمی وارد نگردد.