لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

معرفی چشم پزشکان


دکتر رضا آقامحمدی

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی عیوب انکساری( لیزیک ، فمتولیزیک ، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکتر علیرضا ابراهیمی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر رامین امینی

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی عیوب انکساری( لیزیک ، فمتولیزیک ، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکتر مینا اوجانی

فوق تخصص شبکیه آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر علی ترکاشوند

فوق تخصص شبکیه آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر عباس حبیبی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مجید خدابخشی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر حمید درفشی

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی عیوب انکساری( لیزیک ، فمتولیزیک ، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکتر عبدالخالق دریس

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی عیوب انکساری( لیزیک ، فمتولیزیک ، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکتر امیر شمس

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر حسین شیردل

فوق تخصص شبکیه آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر نوید صبوری زاده

- فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب - فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
دکتر محمد فیروزی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر حسن محبوبی پور

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سیده شهرزاد میرزاترابی

- پزشک عمومی - مسئول بخش (Pre-Op) Pre_Operative Assessment
دکتر محمد مهدی نورانی

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی عیوب انکساری( لیزیک ، فمتولیزیک ، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکتر بهمن هجرتی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری (لیزیک)، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر مجید کبیری

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری (لیزیک)، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر حمید کرامتی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر حسین کریم

- فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب - فوق تخصص بیماری های قلب و عروق - عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر ابراهیم ابراهیمی ایرائی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمد مهدی احمدزاده

فوق تخصص شبکیه آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر مرجان ایمانی

فوق تخصص شبکیه آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر رضا بیات

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر افشین تاج دینی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر احسان الله شفیق اردستانی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر عباس شیخ حسنی

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی عیوب انکساری( لیزیک ، فمتولیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکتر سمیرا صدرخانلو

فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم، مجاری اشکی، پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر آرش طاهری

فوق تخصص شبکیه آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر بهرام علیایی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر بهناز فرهادی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر لیلا قوجازاده

فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه) گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدی مختاری فرد

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر حمید منصب دار

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر کامبیز میرفلاح

فوق تخصص شبکیه آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر حمیدرضا نیک بین

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی عیوب انکساری( لیزیک ، فمتولیزیک ، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکتر فرید کلانتری

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا خطایی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر لادن صفوی زاده

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر ناصر فرهنگ

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مرتضی فیروزبخت

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر حسین متولی

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر التفات نجف زاده

جراح و متخصص چشم پزشکی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)

شماره تلفن مشاوره و تعیین وقت

026-35800

همه روزه در خدمت شما هستیم