لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

معرفی چشم پزشکان


دکتر سیده شهرزاد میرزاترابی

- پزشک عمومی - مسئول بخش (Pre-Op) Pre_Operative Assessment

شماره تلفن مشاوره و تعیین وقت

026-35800

همه روزه در خدمت شما هستیم